Referens SATS Spinning (Photo: MusicPartner) 
SATS är en av Sveriges största träningscenter. I Karlstad finns tre SATS center som alla innehar en branschanpassad musikkanal för träning och gym från MusicPartner. Musiken är genomgående uppbyggd med fast takt och rytmiskt tempo för att öka motivationen. Musikkanalen är målgruppsanpassad och ska välkomna olika målgrupper under dagen.
Referens SATS Lars Klinghagen
Att kunna erbjuda medlemmarna Karlstads största variation av gruppträningspass är för mig lika självklart som att fylla ut våra lokaler med rätt bakgrundsmusik. Det är en helhet, en helhet som blir en upplevelse!
Lars Klinghagen – VD SATS Karlstad